Nieuwbouw

Het team dat zorgdraagt voor alle voorbereidingen voor de toekomstige nieuwbouw bestaat uit: Peter van Veen & Hans Schippers. U kunt hen bereiken via: nieuwbouw@scwrijsenhout.nl 

Normen & waarden

Dit is een nieuwe commissie die nog ingevuld moet worden. SCW ziet deze commissie voor zich als één die de taak op zich neemt om de normen en waarden, die wij bij SCW naleven, te waarborgen. Graag komt het bestuur met mensen in gesprek die hier een goede invulling aan kunnen geven. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: bestuur@scwrijsenhout.nl 

Vrijwilligersbeleid

Dit is een nieuw op te richten commissie. De perso(o)n(en) die zich gaan bezig houden met het vrijwilligersbeleid zorgen er onder andere voor dat de vrijwilligers hun taak zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie of aanmelden mail naar: vrijwilligers@scwrijsenhout.nl

 

 

 

Facilitair

De commissie facilitair draagt zorg voor het SCW-complex, het SCW-terrein, EHBO & veiligheid, ARBO regelgeving, BHV/AED en vertrouwenspersonen. Er is op dit moment een vacature voor facilitair medewerker. Deze commissie is bereikbaar via: facilitair@scwrijsenhout.nl 

 

Kantinecommissie

De kantinecommissie draagt zorg voor het reilen en zeilen binnen de kantine. Denk aan het schema voor barmedewerkers, bestellingen etc. De personen die hier zorg voor dragen zijn Nettie Spijker en Pim van den Bosch. Zij zijn bereikbaar via: kantine@scwrijsenhout.nl 

Technische commissie

Bij SCW zijn er twee technische commissies, namelijk die voor de senioren-selectie en die voor de jeugd. Eén van hun taken is bijvoorbeeld zorgen dat de jeugdleden die volgend jaar senior worden weten wat er straks van hun verwacht gaan worden. Maar elke commissie heeft ook weer sub-taken. Zo heeft de TC voor senioren de taak om gesprekken te voeren met de selectieleden en staf. Zo zorgen we ervoor dat er duidelijke aanspreekpunten zijn en dat er elk jaar tijdig wordt bekeken of het hele reilen en zeilen volgens plan verloopt. 

TC selectie: Gideon Schoof en Leo de Blaey ( tc@scwrijsenhout.nl)

TC jeugd: Peter Kamer en Renato Corsi (bovenbouw)  en Danny Berendse (onderbouw)  (tcj@scwrijsenhout.nl)

 

Scheidsrechters

Geen vereniging kan zonder scheidsrechters. Onze hoofdscheidsrechter en tevens coördinator is Manus van Keulen en is bereikbaar via: scheidsrechters@scwrijsenhout.nl 

LET OP! zowel bij de jeugd als bij de senioren zouden wij graag meer scheidsrechters in de poule zien. Soms staat er één scheidsrechter meerdere wedstrijden te fluiten en dat kan niet. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Manus van Keulen.

Kledingbeheer

Geen enkel team kan zonder een goede uitrusting. Bij SCW vinden wij het belangrijk dat er één uitstraling wordt uitgedragen en dat onze teams er netjes en verzorgd bij lopen. Om er voor te zorgen dat kleding netjes is en blijft, is er een team kledingbeheer opgezet.  Bij Esther Biesheuvel en Esther Witkamp kunnen de teams terecht, wanneer er nieuwe artikelen nodig zijn. Zelfs het vervangen van bijvoorbeeld een rits kan door deze dames geregeld worden. Zij zijn bereikbaar via: kledingbeheer@scwrijsenhout.nl 

Materiaalbeheer

Om er voor te zorgen dat al het aanwezige (trainings)materiaal op orde en voldoende aanwezig is, is er een team materiaalbeheer samengesteld. Leo de Blaeij en Piet Joore hebben zich hiervoor  beschikbaar gesteld en zijn bereikbaar via: materiaalbeheer@scwrijsenhout.nl