ALV woensdag 21 december 2022

Woensdag 21 december om 20:00 uur zal de ALV plaatsvinden in de kantine van SCW. In de bijlage tref je het boekje en de concept opzet van de nieuwe statuten aan die tijdens deze avond aan de orde zullen komen. Wij hopen van harte dat je bij de ALV aanwezig bent!

Lees meer

Grenzen en Respect

 

Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering kwam het volgende thema aan de order: "Grenzen en Respect". De voorzitter las een verklaring voor namens het bestuur en vrijwilligers over het respecteren van elkaars grenzen en het respectvol omgaan met elkaar. De strekking: Praat (fatsoenlijk) met elkaar en niet over elkaar. Hou je eigen belang in balans met het (algemeen) belang van SCW. Ook jouw toon maakt de muziek. 

 

 

Lees meer

Bestuur & Organigram

Sinds de ALV in Oktober is er bij SCW een geheel nieuw bestuur aangetreden.

Tevens is de structuur van commissies aangepast, uitgebreid en verduidelijkt. Via "lees meer" ziet u het organigram en daaronder de contactinfo van de commissies en vrijwilligers. Een aantal posities zijn tot op heden nog niet vervuld. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar mensen die dit op zich willen nemen. Heeft u vragen over een bepaalde taak of wilt u zich opgeven, mail dan naar bestuur@scwrijsenhout.nl.

Lees meer