Bestuur

Hieronder het overzicht van de bestuursleden van SCW

Voorzitter Harry van Straalen
Vice voorzitter vacature
Secretaris vacature
Penningmeesters Jan de Bruijn
  Pieter de Breuk
Jeugdvoorzitter Ferdinand Meeuwig 
Sponsorzaken John Peters
  Michiel vd Heuvel
  Robert Heijtel
Communicatie Patricia vd Bosch
Emailadres: bestuur@scwrijsenhout.nl