kernpunten sponsoring

Met veel plezier bieden wij u een voorstel aan tot samenwerking met onze voetbalvereniging SCW, gevestigd aan het Konnetlaantje 25, 1435 HV Rijsenhout. Wij streven naar wederzijdse belangenbehartiging met als doel kwaliteitsverbetering en waarborging van continuïteit binnen onze vereniging en voor u herkenning als partner van SCW en daaruit voortvloeiend positieve exposure in de ruimste zin van het woord.

Voetbalvereniging SCW:

 • Is een dorpsvereniging met gezonde en haalbare ambities;
 • Is financieel gezond en wil dat graag blijven;
 • Biedt (sport)plezier voor jong en oud;
 • Vervult een belangrijke sociale functie in Rijsenhout en directe omgeving
 • Zoekt bedrijven en particulieren die de club beter willen leren kennen;
 • Zoekt bedrijven en particulieren die met de club willen samenwerken;
 • Zoekt bedrijven en particulieren die de club willen steunen;
 • Zoekt kortom supporters en helpers, in de volksmond ook wel sponsors genoemd.

Wat is sponsoring?

Het beschikbaar stellen van middelen (geld, diensten of goederen) aan SCW met afspraken over tegenprestaties waar de verstrekker iets aan heeft. In de regel: publiciteit, reclame en bevordering van de naamsbekendheid. SCW spreekt graag met u af waarmee we u als sponsor ‘value for support’ kunnen geven.
 

Waarvoor zoekt SCW sponsoring?

 • Onderhoud en aanschaf kleding;
 • Aanstellen van gediplomeerde trainers/leiders/jeugdcoördinatoren;
 • Training en opleiding jeugdleiders/jeugdtrainers/vrijwilligers;
 • Uitbreiding en onderhoud accommodatie;
 • Middelen voor de kantine;
 • SCW nieuws (website), reclame, PR & Marketing;
 • Organisatie van activiteiten voor de jeugd, senioren, vrijwilligers en sponsors.

Hoe creëert SCW wederzijdse belangenbehartiging?

Door sponsorcontracten op te stellen met een minimale looptijd van 3 jaar worden zowel voor sponsor als club plannen en ambities voor de langere termijn haalbaar:

 • Volop gelegenheid om ervaring op te doen met alle communicatietoepassingen die SCW biedt;
 • Langer profijt van investering;
 • Samenwerken en synergie benutten op basis van opgedane ervaringen.

Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Het uitgebreide sponsorplan bevat een scala aan sponsorpakketten. In een persoonlijk gesprek kunnen we inventariseren en afspreken hoe we optimaal invulling kunnen geven aan de gewenste samenwerking. Wij gaan graag ‘Samen met u op weg naar een topprestatie!’