Beleid en overige informatie

Kledingplan
Alle jeugdspelers krijgen een trainingspak in bruikleen. Hiervoor tekenen de ouders een  kledingcontract. Zodra het trainingspak niet meer past, kan het geruild worden voor een grotere maat. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle jeugdleden een passend trainingspak hebben. Voor elk team is er een wedstrijd tenue. Dit tenue blijft in de team tas. Jeugdleden hoeven geen wedstrijd tenue aan te schaffen.

Mailadres kledingbeheer : kledingbeheer@scwrijsenhout.nl

Ouder/jeugd informatie map
Informatie over alles wat met de jeugd te maken heeft behalve trainingstijden en teamindelingen. Bijv. teamuitjes, gedrag langs het veld, trainingsregels, kleding, CvH, vrijwilligers enz. Ouder/jeugd informatie map

Beleidsplannen
Pedagogisch jeugdbeleid