Nieuws CVH

Vanaf 14 mei 2014 bestaat het bestuur van de CvH uit de volgende leden:

Voorzitter: Ruud Helder

Penningmeester: Jan de Bruijn

Secretaris: Barry vd Heuvel

Voorts zijn er de volgende commissieleden:

Chris vd Heuvel, Frank Zuydervliet sr, Ger Reinhart, Gerben vd Knaap, Fred Balder en Jan Veldhoen