Vrijwilligersbeleid

Dit is een nieuw op te richten commissie. De perso(o)n(en) die zich gaan bezig houden met het vrijwilligersbeleid zorgen er onder andere voor dat de vrijwilligers hun taak zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie of aanmelden mail naar: vrijwilligers@scwrijsenhout.nl

 

 

 

Organisatie & vrijwilligers Overzicht