Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
VoetbalCategorie*
KNVB nummer
Vragen
Let op!
*De contributie kan uitsluitend per incassomachting voldaan worden.
*Voor jeugdleden s.v.p. ook het mailadres van de ouders opgeven in het vak mailadres gescheiden door ; en spatie
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik SCW Rijsenhout om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Akkoord gebruik beeldmateriaal
*Hierbij geef is SCW Rijsenhout toestemming voor het publiceren van foto’s (team foto's en actiefoto's) op website en andere social media kanalen
 
Algemeen
Zijn er gezinsleden (woonachtig op het zelfde adres) lid?*
Indien ja, graag aangeven wie
Ben je eerder lid geweest?*
In welk jaar heb je opgezegd?
 
Sport
Aantal jaren ervaring
Hoogst gespeelde team?
Hoogst gespeelde klasse?
Wil je gaan keepen?
Welke team heeft jouw voorkeur?
Heb je ooit een scheidsrechterkaart gehaald?*
Zo ja, wat is jouw scheidsrechter nummer?
 
Gezondheid
Heeft u gezondheidsklachten waarmee rekening gehouden dient te worden?*
Zo ja, welke?
 
Sponsorcommissie
Bent u eventueel bereid de club/club activiteiten te
sponsoren en mag de sponsorcommissie u benaderen?
 
Vrijwilligersdiensten
Onze club drijft op vrijwilligers. Naast het rijden voor uw of uw kinderen’
team en bardienst, zullen in elk jeugdteam
coaches managers en scheidsrechters nodig zijn.
 
Daarnaast is er een groot aantal functies dat in onze club door vrijwilligers
vervuld wordt. Ook van u wordt een bijdrage verwacht. Graag horen wij
van u wat bij uw wensen en mogelijkheden aansluit.
 
U kunt meerdere functies aangeven:
1. Bestuur
2. Technische commissie
3. Sponsor en communicatiecommissie
4. Barcommissie
5. Accomodatie commissie
6. Feest, tournooien of activiteiten commissie
7. PR of communicatie activiteiten
8. Vrijwilligerscommissie
9. Ledenbeleid en ledenadministratie
10. Materiaalcommissie
13. Trainer
14. Coach
15. Scheidsrechter
16. Kortdurende projecten
17. Hand- en spandiensten
Opmerking