Grenzen en Respect


Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering kwam het volgende thema aan de order: "Grenzen en Respect". De voorzitter las een verklaring voor namens het bestuur en vrijwilligers over het respecteren van elkaars grenzen en het respectvol omgaan met elkaar. De strekking: Praat (fatsoenlijk) met elkaar en niet over elkaar. Hou je eigen belang in balans met het (algemeen) belang van SCW. Ook jouw toon maakt de muziek. 

 

 

 

Beste SCW-ers,

Ongeveer een derde van alle SCW leden is ook vrijwilliger bij onze mooie vereniging. Dat is een mooi aantal en daarmee onderschrijven we onze stelling dat SCW van ons allemaal is. We doen het met elkaar. Daar drijft SCW op en met z’n allen mogen we dankbaar zijn met de tomeloze inzet van deze mensen.

Vrijwilligerswerk kost tijd en energie. Maar doordat het ook energie oplevert, kan een vrijwilliger het met plezier, behoorlijk lang volhouden. Op het moment dat de balans zoek is en het vrijwilligerswerk meer tijd en vooral energie kost dan het oplevert, raakt ook het plezier snel op en wordt het een opgave om je voor SCW in te zetten.

Als bestuur hebben we het gevoel dat we samen met alle vrijwilligers op meerdere fronten een positieve vibe binnen SCW aan het bereiken zijn.

Helaas vind een aantal personen binnen SCW het toch al enige tijd lang nodig om op het bestuur en  onze vrijwilligers soms op niet mis te verstane wijze kritiek te geven. En dan met name op het reilen en zeilen binnen SCW en op de rol van het bestuur of onze vrijwilligers. Ook wordt geprobeerd bepaalde situaties op scherp te  zetten door cynische opmerkingen te maken, vrijwilligers onder druk te zetten, ongenuanceerde meningen niet onder stoelen of banken te steken, informatie achter te houden en dreigementen te uiten. Anderen zijn vooral bezig met wat goed is voor zijn/haar team of voor zijn/haar kind. Het belang van een ander of rekening houden met anderen wordt daarin dikwijls vergeten.

Dit ervaren wij als vrijwilligers, ook binnen het bestuur, als zeer onaangenaam en het maakt het vrijwilligerswerk er niet leuker op.

Het lukt vrijwilligers in veel gevallen om bepaalde gemaakte opmerkingen van hen af te laten glijden. Echter er komt een moment dat een grens bereikt wordt. De balans slaat om en vrijwilligersfunctie kost dan meer energie dan het  oplevert. Dit geldt ook voor bestuursleden.

Uiteraard beseffen wij ons terdege dat vrijwilligers en dus ook wij als bestuur niet foutloos zijn, dat we niet iedereen het naar de zin kunnen maken en dat sommige dingen anders gaan dan je soms zou willen.  Er zullen  altijd mensen zijn die uit teleurstelling of omdat ze een andere koers willen varen  kritiek uiten.  Dat mag en zo hoort het ook, want iedereen heeft een mening. Maar doe dit dan op gepaste wijze en met respect voor elkaar.

Ga met je kritiek naar de juiste persoon toe en ga met elkaar in gesprek. Praat niet over elkaar maar met elkaar,  hou het belang van SCW in balans met persoonlijke belangen. En weet dat een ieder het beste met SCW voor heeft.

De toon maakt de muziek en ons verzoek is de muziek zuiverder te laten klinken.

Bedankt alvast!

Het Bestuur.

 

Bestuur Overzicht