Secretaris gezocht

SCW zoekt Secretaris

Een vereniging kan niet zonder leden, maar ook zeker niet zonder bestuur om de dagelijkse gang van zaken op orde te houden en zorg te dragen voor een gezonde club.

Het bestuur geeft leiding aan de gehele vereniging, oftewel bestuurt een voetbalvereniging. Het bestuur draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het bestuur laat zich adviseren door alle commissies.

De taak als Secretaris is veelomvattend.  

Het bestuur is op zoek naar een persoon die zich in de volgende taken kan herkennen.

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen stukken (per email) en de dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en  archiveren van afschriften namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).

De afgelopen periode is SCW bezig geweest om een grote stap vooruit te zetten in volledige digitalisering, hierdoor worden de taken minder tijdrovend als voorheen.

Er wordt van je verwacht dat

 • Je aanwezig bent bij de wekelijkse bestuursvergaderingen.
 • Je een adequate sparringspartner bent.
 • Je initiatief toont.

Wanneer je interesse hebt om deze taak op je te nemen, ben je van harte welkom op één  van de bestuursvergaderingen.  Neem contact op via bestuur@scwrijsenhout.nl zodat we je in één van de vergaderingen meer kunnen vertellen.