Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Nummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Voetbal Categorie*
KNVB Nummer
Vragen
Let op!
*De contributie kan uitsluitend per incassomachting voldaan worden.
*Studenten-tarief: dagopleiding MBO, HBO of WO, uitsluitend na inzending
van een kopie inschrijfbewijs
*Voor jeugdleden s.v.p. ook het mailadres van de ouders opgeven in het vak
mailadres gescheiden door ; en spatie
 
Algemeen
Zijn er gezinsleden (woonachtig op het zelfde adres) lid? *
Indien ja, graag aangeven wie
Ben je eerder lid geweest? *
In welk jaar heb je opgezegd?
 
Sport
Aantal jaren ervaring
Hoogst gespeelde team?
Hoogst gespeelde klasse?
Wil je gaan keepen?
Welke team heeft jouw voorkeur?
Heb je ooit een scheidsrechterkaart gehaald? *
Zo ja, wat is jouw scheidsrechter nummer?
 
Gezondheid
Heeft u gezondheidsklachten waarmee rekening gehouden dient te worden? *
Zo ja, welke?
 
Sponsorcommissie
Bent u eventueel bereid de club/club activiteiten te
sponsoren en mag de sponsorcommissie u benaderen?
 
Vrijwilligersdiensten
Onze club drijft op vrijwilligers. Naast het rijden voor uw of uw kinderen’
team en bardienst, zullen in elk jeugdteam
coaches managers en scheidsrechters nodig zijn.
 
Daarnaast is er een groot aantal functies dat in onze club door vrijwilligers
vervuld wordt. Ook van u wordt een bijdrage verwacht. Graag horen wij
van u wat bij uw wensen en mogelijkheden aansluit.
 
U kunt meerdere functies aangeven:
1. Bestuur
2. Technische commissie
3. Sponsor en communicatiecommissie
4. Barcommissie
5. Accomodatie commissie
6. Feest, tournooien of activiteiten commissie
7. PR of communicatie activiteiten
8. Vrijwilligerscommissie
9. Ledenbeleid en ledenadministratie
10. Materiaalcommissie
13. Trainer
14. Coach
15. Scheidsrechter
16. Kortdurende projecten
17. Hand- en spandiensten
Opmerking