Contributie

Contributie betalingen
Iedereen die lid wil worden of die lid is van SCW dient het volledige contributiebedrag te betalen dat jaarlijks wordt vastgesteld. Een overzicht van de verschuldigde contributies is onderaan deze pagina te vinden. De contributie wordt altijd voor een heel seizoen in rekening gebracht. Leden die zich tijdens de winterstopperiode aanmelden, zullen voor een half seizoen berekend worden.

Het lid zijn van een vereniging brengt naast lid zijn ook verplichtingen met zich mee.  Naast sporten, zal jij ook een enkele keer gevraagd worden om voor de vereniging hand en spandiensten te verrichten. Een vereniging bestaat uit de groep leden gezamenlijk. Naast het beoefenen van de voetbalsport behoort ook het betalen van je contributie. De contributie is noodzakelijk om over de faciliteiten te kunnen beschikken die nodig zijn om jouw sport te kunnen beoefenen. Ieder seizoen kunnen de contributies veranderen, de redenen hiervan zijn stijgende vaste en variabele kosten waar wij als vereniging mee te maken hebben. Wij proberen de stijging zo laag mogelijk te houden maar soms zullen wij moeten om de club financieel gezond te houden.

Betalingsperiode
In juli of augustus worden de leden op de hoogte gebracht van het starten van de contributieprocedure. Dit geschiedt via de website van SCW of via melding rechtstreeks. Zij worden gevraagd om voor voldoende saldo te zorgen in het geval men kiest voor automatisch incasso. Dit is nodig om onnodige storneringen te voorkomen.

Incassoprocedure
De incasso van de contributie is uitbesteed aan Club Collect. Ieder lid krijgt begin augustus een email van Club Collect met de contributie rekening voor komend seizoen bij SCW. Van belang is dat wij het juiste email adres van jullie in ons systeem hebben om herinneringen en uiteindelijk boetes voor te late betaling te voorkomen. Wil je een wijziging van email adres doorgeven of nagaan welk mail adres wij in ons bestand hebben, dan kan dit door een mail te sturen aan ledenadministratie@scwrijsenhout.nl.

Club Collect is een portaal waarop de Penningmeester de contributienota’s van SCW kan verzenden aan haar leden. Verzenden van contributie nota’s gaat per email en per sms (indien mobiele nummer bekend bij de ledenadministratie). Leden kunnen dan zelf kiezen of zij willen inloggen op hun persoonlijke pagina via de mobiele app of via PC. Leden kunnen eventueel ontbrekende gegevens aanvullen of wijzigen. Via de inlogpagina van Club Collect kunnen leden hun contributienota inzien, downloaden voor de eigen administratie etc. Uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats telefoonnummers en e-mail adressen worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de contributie en de gegevens die u via Club Collect aanvult worden gebruikt om de gegevens in de ledenadministratie van SCW aan te vullen.

Betaling van uw contributie
Jullie krijgen de mogelijkheid deze meteen via IDeal of via een automatische incasso te betalen. Zorg in geval van automatisch incasso voor voldoende saldo op het moment van incasso. Daarnaast kan je kiezen om de contributie in één keer te betalen of in termijnen. Bij betaling in termijnen worden administratiekosten doorberekend. De uiterste betaaldatum staat vermeld in het bericht wat je ontvangt vanuit ClubCollect.

Herinneringen
Na 21 dagen zal er een eerste herinnering gestuurd worden en vervolgens na elke 14 dagen weer. Na 3 herinneringen zal er een email en een SMS gestuurd worden. Uiteraard zitten hier extra kosten aan verbonden en die zullen we aan jullie doorberekenen (wordt direct zichtbaar op je nieuwe factuur). De kosten hiervoor zullen Euro 2,50 per keer zijn (SMS kosten en administratie kosten). Zorg er dus voor dat je op tijd betaald hebt, dan komen er geen extra kosten bij. Mocht je vragen hebben over de rekening dan kan dat ook via de email die je ontvangt. Ik zal dan deze email direct in mijn mailbox ontvangen.
Ieder lid krijgt een eigen email, dus in het geval dat je met 3 uit een gezin lid bent en er maar 1 emailadres bij ons bekend is dan zal je 3 verschillende e-mails ontvangen en zal je 3 aparte betalingen moeten doen. In het geval er een e-mail adres van je zoon of dochter bij ons bekend is, dan zal daar de email ook naar toegaan. Vraag hen dan de email naar je door te sturen.

Als de betalingen niet ontvangen worden, dan zal de vereniging de spelerspas niet uitgeven en kan er helaas niet gesport worden. De contributie blijft wel verschuldigd. Als de contributie niet is ontvangen en er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen 14 dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd mag er niet gevoetbald worden. De ledenadministratie geeft dit ook door aan betrokken aanvoerder/leider, trainer, coördinator en leiders. Is de vertraging te wijten aan het betreffende lid/ouders, dan zal een bedrag van € 5,00 voor administratiekosten in rekening gebracht worden.

Incassobureau
Openstaande contributievorderingen, per 30 september, zullen worden overgedragen aan een erkend incassobureau. De hieraan verbonden kosten komen geheel ten laste van de betreffende leden.

Betalingsregeling
Een betalingsregeling is in principe mogelijk, maar deze gaat niet vanzelf en moet goed onderbouwd zijn. Mocht u een betalingsregeling willen treffen, dan dient men vòòr 1 juli contact op te nemen met de ledenadministratie. Er zal wel een eenmalige opslag van € 5,00 worden berekend i.v.m. administratiekosten. Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen, m.a.w. elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling worden overeengekomen. In het verleden gemaakte afspraken gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

Proefperiode
Een mini of pupil (tot en met de D-pupillen) die niet via een overschrijving bij SCW is gekomen, mag eerst vrijblijvend meetrainen. Na 3 weken kan men beslissen of men wel of niet lid wordt. In deze proefperiode wordt men ook niet aangemeld als bondslid.  

Graag rekenen wij op ieders medewerking bij tijdige contributiebetaling en dat we er een mooi seizoen van mogen maken. Vanaf hier alvast een heel prettig seizoen toegewenst !

Hieronder vinden jullie het nieuwe contributie-overzicht voor seizoen 2023-2024

 

Downloads: