Kennisgeving overlijden Gerrit Griffioen

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat Gerrit Griffioen op 92 jarige leeftijd is overleden. 

Gerrit was sinds de oprichting van SCW een vaak en graag geziene supporter van de club. Bij de wedstrijden van zijn dochter Janet in de jeugd en bij de dames en natuurlijk bij SCW 1 waar zoon Ton vele jaren vaste waarde en aanvoerder was. Tot op het allerlaatst heeft hij de verrichtingen SCW gevolgd en als het lukte liet hij af en toe zijn gezicht zien en was zijn gulle lach hoorbaar langs de lijn. Het kampioenschap van het 1e , wat hem zeer verheugde, heeft hij gelukkig nog meegemaakt. Zijn grootste verdienste voor SCW was echter de Club van Honderd. Zo’n 30 jaar geleden was Gerrit de initiator en oprichter van de deze sponsorclub, waarvan het lidmaatschap van 100 gulden per jaar was bedoeld om de aanschaf van materiaal of het organiseren van activiteiten financieel mogelijk te maken. Gerrit heeft zich enorm ingezet om de Club van Honderd van de grond te krijgen en uit te breiden en niet zonder succes! De club van Honderd is niet meer weg te denken bij SCW en zorgt jaarlijks voor extra financiële ruimte die ten goede komt aan al onze leden. SCW en de Club van Honderd zijn Gerrit veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange support en inzet. We wensen zijn familie en overige nabestaanden veel sterkte toe met het verlies.

 

Bestuur SCW

Bestuur Club van Honderd

Nieuws Overzicht