Extra Algemene Ledenvergadering op 23 november

Vrijdag 3 november heeft een succesvolle Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in onze SCW kantine. Eén van de agendapunten was de statutenwijziging, die door alle aanwezigen is goedgekeurd. Maar volgens de regels van de KNVB dient bij een statutenwijziging 2/3 deel van het ledenaantal aanwezig te zijn tijdens de ALV om akkoord te geven voor de wijziging. 

Wanneer dit aantal niet gehaald wordt, dient een extra ALV te worden ingepland, waarbij wederom de goedkeuring van de aanwezige leden wordt gevraagd. Bij deze extra ALV hoeft niet 2/3 deel van het ledenaantal aanwezig te zijn. De goedkeuring van de aanwezige leden van deze twee Algemene Ledenvergaderingen tezamen is dan voldoende om de statutenwijziging rechtsgeldig te verklaren. Daarom willen wij jullie hierbij uitnodigen voor deze extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 november om 19:30 uur in de SCW kantine. We kijken uit naar jullie komst. Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
 
Agenda extra Algemene Ledenvergadering 23 november 19:30 uur
 
- Welkom
- Statutenwijziging
- Einde
 
Nieuws Overzicht