Bouwnieuws

Beste sporter, supporter en/of dorpsgenoot,

De afgelopen maanden hebben we je regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het nieuw te bouwen Sportpark Rijsenhout. Op dit moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen die we graag met je delen.

Zoals je in eerdere berichtgeving hebt kunnen lezen hebben we best nog een uitdaging met de financiën. Dit heeft alles te maken met de sterk opgelopen prijzen voor materiaal en arbeid in de afgelopen jaren. Tot onze opluchting en dankbaarheid is Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) andermaal bereid een flink deel van het ontstane begrotingstekort voor haar rekening te nemen. Dit maakt dat we verder kunnen met onze plannen en activiteiten! De complete planning voor de sloop en de bouw is inmiddels opgesteld en loopt tot eind 2024, het moment waarop alles gereed zou moeten zijn. Tot die tijd is er nog een hoop te doen.

We zijn op dit moment druk bezig om de eigen bijdrage van de verenigingen via sponsoring, eigen werkzaamheden door vrijwilligers, giften en andere vormen van financiële hulp te regelen. Hiervoor zullen de komende tijd een aantal acties en activiteiten worden opgezet voor de ondernemers en inwoners van Rijsenhout en omgeving. Houd de berichtgeving dus goed in de gaten! Daarnaast zijn we nog met een aantal partijen in onderhandeling, waaronder de leverancier van de aan te leggen padelbanen. Het ziet er naar uit dat we dit op korte termijn kunnen afhandelen. Een aantal zaken zijn de afgelopen weken afgerond. Zo is besloten dat de SCW kantine eind september op een feestelijke manier gaat sluiten. Vanaf dat moment zal de kantine van de Tennisvereniging gaan functioneren als tijdelijk clubgebouw voor alle verenigingen en wordt Stichting Sportpark Rijsenhout ook actief voor de schermen. Om er voor te zorgen dat we alle sporters, toeschouwers en bezoekers kunnen faciliteren worden nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Op het terrein van de ijsclub zullen tijdelijke kleedkamers worden geplaatst, wordt er tijdelijke stroomvoorziening aangelegd en zijn we tot overeenstemming gekomen met een bierleverancier.

Alles bij elkaar kunnen we stellen dat er al veel is gedaan maar dat er ook nog veel op ons af komt de komende tijd. Het is onze ambitie om van het nieuwe sportpark een fijne plek te maken voor alle Rijsenhouters. Een plek om te sporten, naar sport te kijken en om samen te komen en anderen te ontmoeten. Daarom is de komst van het nieuwe sportpark een verrijking voor alle bewoners van het dorp. Om dit mogelijk te maken is ook jouw steun heel belangrijk. Dus houd de communicatie goed in de gaten en help waar mogelijk mee!

Hartelijke groet,

Bestuur Stichting Sportpark Rijsenhout

Edwin Aelbers
Erwin Huisman
Peter van Veen

Nieuws Overzicht