SCW Jeugd teamindeling (seizoen 2021/2022)

Net als de afgelopen jaren zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en dan in het bijzonder met de jeugd teamindeling.

Het zo goed mogelijk samenstellen van onze jeugdteams met ongeveer 140 jeugdspelers, is een hele klus. Het is de taak en verantwoordelijkheid van het SCW jeugdbestuur om deze indeling zo optimaal mogelijk te maken, hiervoor moeten heel veel keuzes gemaakt worden.

De jeugd teamindeling wordt in principe gemaakt op geboortejaar. Daarnaast speelt het aantal spelers per team, voetbalniveau, positie en sociale redenen een rol. De nieuwe teamindeling leidt soms tot onduidelijkheden, onbegrip en teleurstelling.  Hieronder vind je een beschrijving en tijdspad van de jeugd teamindeling, we hopen hiermee een aantal vragen te beantwoorden en meer duidelijkheid te geven hoe de jeugdteams bij SCW worden samengesteld.

De SCW jeugd teamindeling puzzel begint van “bovenaf”, we proberen dus eerst teams te vormen in de oudste jeugdcategorieën, de oudste teams worden aangevuld met jongere spelers, zo werken we naar “onderen”. Op deze manier kunnen we het aantal spelers per team optimaliseren.

Op dit moment zijn we een inventarisatie van de inentie van de jeugdspelers voor het volgende seizoen aan het maken. Op basis hiervan kunnen wij een inschatting maken van het aantal jeugdspelers en hoeveel en welke teams er gevormd kunnen worden (concept 1).

SCW hanteert 15 mei als uiterste opzegdatum (opzeggen na deze datum betekent dat je nog een seizoen SCW lid bent met de daarbij behorende contributieverplichting) De voorlopige teamindeling (Concept 2) wordt dan ook pas na 15 mei opnieuw voorgelegd aan en besproken met de trainers en leiders.

De KNVB hanteert vervolgens 15 juni als uiterste overschrijvingsdatum, pas na deze datum zal de voorlopige teamindeling bekend worden gemaakt.

De voorlopige teamindeling wordt uiterlijk 2 weken voor de zomervakantie via de website bekend gemaakt (tot aan de seizoenstart kunnen er nog steeds spelers bijkomen of afgaan, waardoor er toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden).

Heeft u naar aanleiding van de teamindeling 2021/2022 vragen, dan  kunt u deze mailen naar jeugd@scwrijsenhout.nl.

Met sportieve groet,

SCW jeugdbestuur

Nieuws Overzicht