Contributie en Club Collect

De incasso van contributie is uitbesteed aan Club Collect. Ieder lid krijgt begin augustus een email van Club Collect met de contributie rekening voor het seizoen 2018-2019 bij SCW.

Van belang is dat wij het juiste email adres van jullie in ons systeem hebben om herinneringen en uiteindelijk boetes voor te late betaling te voorkomen. Wil je een wijziging van email adres doorgeven of nagaan welk mail adres wij in ons bestand hebben, dan kan dit door een mail te sturen aan ledenadministratie@scwrijsenhout.nl.

Club Collect is een portaal waarop de Penningmeester de contributienota’s van SCW kan verzenden aan haar leden. Verzenden van contributie nota’s gaat per email en per sms (indien mobiele nummer bekend bij de ledenadministratie).

Leden kunnen dan zelf kiezen of zij willen inloggen op hun persoonlijke pagina via de mobiele app of via PC. Leden kunnen eventueel ontbrekende gegevens aanvullen of wijzigen. Via de inlogpagina van ClubCollect kunnen leden hun contributienota inzien, downloaden voor de eigen administratie etc. Uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats telefoonnummers en e-mail adressen worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de contributie en de gegevens die u via Club Collect aanvult worden gebruikt om de gegevens in de ledenadministratie van SCW aan te vullen.

Betaling van uw contributie
Jullie krijgen de mogelijkheid deze meteen via IDeal of via een automatische incasso te betalen. Zorg in geval van automatisch incasso voor voldoende saldo op het moment van incasso. Daarnaast kan je kiezen om de contributie in één keer te betalen of in termijnen. Bij betaling in termijnen worden administratiekosten doorberekend. De uiterste betaaldatum staat vermeld in het bericht wat je ontvangt vanuit ClubCollect.

Herinneringen
Na 21 dagen zal er een eerste herinnering gestuurd worden en vervolgens na elke 14 dagen weer. Na 3 herinneringen zal er een email en een SMS gestuurd worden. Uiteraard zitten hier extra kosten aan verbonden en die zullen we aan jullie doorberekenen (wordt direct zichtbaar op je nieuwe factuur). De kosten hiervoor zullen Euro 2,50 per keer zijn (SMS kosten en administratie kosten). Zorg er dus voor dat je op tijd betaald hebt, dan komen er geen extra kosten bij.

Mocht je vragen hebben over de rekening dan kan dat ook via de email die je ontvangt. Ik zal dan deze email direct in mijn mailbox ontvangen.

Ieder lid krijgt een eigen email, dus in het geval dat je met 3 uit een gezin lid bent en er maar 1 emailadres bij ons bekend is dan zal je 3 verschillende e-mails ontvangen en zal je 3 aparte betalingen moeten doen. In het geval er een e-mail adres van je zoon of dochter bij ons bekend is, dan zal daar de email ook naar toegaan. Vraag hen dan de email naar je door te sturen.

Graag rekenen wij op ieders medewerking bij tijdige contributiebetaling en dat we er een mooi seizoen van mogen maken. Vanaf hier alvast een heel prettig seizoen toegewenst !

Hieronder vinden jullie het nieuwe contributie-overzicht voor seizoen 2018-2019.

 

Downloads:

Nieuws Overzicht