Aanmelden

Aanmelden en betaling Club van Honderd

Het lidmaatschap van de CvH bedraagt € 50,- per seizoen en staat los van de reguliere contributie en dient bij aanvang van het seizoen betaald te worden.

U wordt lid van de CvH door € 50,- over te maken op rekeningnummer NL 09 RABO 0310.8670.45 t.n.v. SCW Club van Honderd of door contante betaling aan één van de bestuursleden.

De doelstelling van de CvH is de betrokkenheid van spelers, supporters, belangstellenden en buitenstaanders bij de voetbalvereniging SCW te vergroten. Tevens dient zij een fonds te creëren om extra mogelijkheden de scheppen voor spelende leden van SCW. Deze extra mogelijkheden moeten worden gelezen in de meest ruime zin van het woord. Financiering van trainingskampen, het aanschaffen van sportuitrustingen, financiële hulp aan jeugdteams, maar ook het (mee) financieren van accommodatie aanpassingen en overige zaken in het belang van SCW.