Normen & waarden

Dit is een nieuwe commissie die nog ingevuld moet worden. SCW ziet deze commissie voor zich als één die de taak op zich neemt om de normen en waarden, die wij bij SCW naleven, te waarborgen. Graag komt het bestuur met mensen in gesprek die hier een goede invulling aan kunnen geven. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: bestuur@scwrijsenhout.nl 

Organisatie & vrijwilligers Overzicht