Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Men dient schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie via secretaris@scwrijsenhout.nl, of een overschrijving aan te vragen naar een andere club. Beëindiging lidmaatschap dient twee maanden voor het einde van een seizoen (15 Mei) te gebeuren.

Overschrijving naar een andere vereniging kent een sluitingsdatum van 15 juni.

Let op, overschrijven kan enkel wanneer:

- inlevering van trainingsspullen, in bruikleen, heeft plaatsgevonden
- betrokkene geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. SCW

 

Opzeggen na sluitingsdatum
Indien men toch na de afgesproken sluitingsdatum (bepaald door de KNVB) besluit te stoppen of overschrijving aan te vragen, is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan SCW.

Uitzonderingen
Indien er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur van SCW in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid.