Sint bedankt vrijwilligers van SCW!

Voor alle vrijwilligers van SCW ligt er een chocoladeletter en een prachtig gedicht klaar in de bestuurskamer. 

Het begint steeds meer op traditie te lijken,
dat de Sint in de herfst in Rijsenhout neer zal strijken.
Dan doet hij ook meestal het Konnetlaantje aan,
hij is nu eenmaal met die club zeer begaan.

Ook dit jaar heeft hij weer wat lekkers gebracht,
de vrijwilligers hadden het vast wel verwacht.
Niet voor niets heeft hij hen vorig jaar zo geprezen,
hij heeft dat gedicht nog eens teruggelezen.

Er is sindsdien niet zo gek veel veranderd bij die velden,
SCW draait nog steeds op een handjevol helden.
Toch ziet hij beweging, heel voorzichtig maar waar,
er zijn toch wel wat stappen gezet in dit jaar.

Allereerst het besef, het kwartje begint wat te vallen,
SCW dat zijn we echt met z’n allen!
Maar ook heel concreet ziet hij wel resultaat,
de club is daar natuurlijk enorm bij gebaat.

Allereerst het bestuur, zij stonden nogal versteld,
er hebben zich liefst 2 aspirant bestuurders gemeld.
Het bestuur van de jeugd krijgt wat frisse gezichten,
Zo hopen we ieders taak wat te kunnen verlichten.

En kijk op het veld al die jongens en meiden,
die ons helpen om onze jeugd op te leiden.
Het ging niet vanzelf en kostte best wel wat centen,
maar we zijn blij en trots met deze trainers talenten.

We zijn blij met iedereen die jaarlijks vele weken,
van hun kostbare tijd in de club willen steken.
De Sint moedigt hen aan ook al is het soms zwaar,
want zonder vrijwilligers zijn we echt de sigaar!

En we zijn er nog lang niet, we zoeken al tijden,
naar mensen die willen fluiten of de jeugd begeleiden.
Naar mensen die op zaterdag onze gasten welkom heten,
of helpen in de keuken bij het bereiden van eten.

Naar vrijwilligers die op zaterdag bier willen tappen,
en bestuurders die ‘gezeur’ aan hun laars kunnen lappen.
We zoeken mensen die graag iets leuks organiseren,
of bij de Club van Honderd helpen de poen te beheren.

Sint dacht bij zichzelf zo dat is best nog een boel,
maar toch overheerst bij hem het goede gevoel.
We gaan door op de weg die we in zijn geslagen,
heel hard blijven werken en niet teveel klagen!

Voor nu rest slechts dank aan alle trouwe krachten,
die weer een heel jaar op hun letter moesten wachten.
Dus eet lekker op, zie het als dankbaar gebaar,
geniet van december en wees lief voor elkaar.

Sint Nicolaas

Nieuws Overzicht