Update voortgang nieuwbouw

Beste leden, sponsoren en dorpsgenoten,

Het is alweer een tijdje stil rond onze nieuwbouwplannen, hoog tijd om weer eens van ons te laten horen. Stil gezeten hebben we namelijk zeker niet! Hierbij een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen in de afgelopen periode.

De naam is bekend: Sportpark Rijsenhout
Mocht je het gemist hebben, de naam van ons nieuwe sportpark is met grote meerderheid gekozen door de leden. De nieuwe accommodatie zal door het leven gaan als Sportpark Rijsenhout. Er wordt gewerkt aan een logo dat bij deze naam past.

De Stichting Sportpark Rijsenhout is definitief
Tijdens een gezellige barbecue op vrijdag 27 augustus waarbij alle betrokkenen van de nieuwbouw aanwezig waren, is geproost op het feit dat de Stichting Sportpark Rijsenhout nu definitief is. De notaris heeft alle formaliteiten afgerond en de inschrijving bij de KvK is ook een feit. Een lange, taaie horde die nu gelukkig genomen is. In de stichting zijn de besturen van de 3 verenigingen vertegenwoordigd, de stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van het nieuwe complex. Zoals al eerder aangeven blijven de 3 verenigingen gewoon bestaan met hun eigen besturen en leden. Tijdens de barbecue bedankte Peter van Veen (voorzitter SCW) alle aanwezigen voor hun inzet en geduld in de afgelopen periode. Veel is gedaan maar er moet nog veel meer gebeuren was zijn credo. Aan de commissies en hun leden deed hij de dringende oproep actief en betrokken te blijven. Deze commissies gaan o.a. over de financiën, communicatie en commercie (sponsoring).

Er is een bouwbegeleider aangesteld
De ontwikkeling en de bouw van het complex is een uitdagende klus. Om die reden is besloten een professionele bouwbegeleider aan te stellen. Voor de zomer hebben de selectiegesprekken plaatsgevonden en inmiddels kunnen we melden dat de vacature is ingevuld. Zodra de handtekeningen zijn gezet en de bouwbegeleider officieel is gestart zullen wij de naam bekend maken. De mensen die de afgelopen periode heel goed werk hebben geleverd in de bouwcommissie zullen hun werk voortzetten in samenwerking met de bouwbegeleider.

Samenwerking met SLS
Zoals bekend doet de Stichting Leefomgeving Schiphol een grote financiële bijdrage om de nieuwbouw mogelijk te maken. Zonder de bijdrage van SLS zou de nieuwbouw onmogelijk zijn. In de subsidieaanvraag van SLS zijn een aantal mijlpalen en tijdslijnen vastgesteld. We doen uiteraard onze uiterste best om hieraan te voldoen en stemmen de voortgang voortdurend met hen af.

Uitdaging in de begroting
Het zal niet zo zijn horen wij je denken… Helaas wel, ook bij dit project zit er een uitdaging in de begroting. Dat heeft gelukkig niets te maken met onzorgvuldig rekenen of onnodige uitgaven maar alles met de enorm opgelopen kosten van bouwmaterialen in de afgelopen maanden. We zijn daarom in overleg met alle betrokken partijen voor een oplossing. Zodra de begroting sluitend is kan de definitieve ‘go’ voor de vergunningaanvraag en de bouw worden gegeven.  

Vrienden van de sport
De leden van de commissie commercie zijn druk bezig met het ontvouwen van hun plannen om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. Hiervoor hebben zij o.a. ‘de vrienden van de sport’ ingeschakeld. Deze groep ondernemers en actieve dorpsgenoten helpt mee om op leuke, ludieke en interessante manieren bedrijven en particulieren te bewegen de bouw te sponsoren. De komende weken worden eerst bestaande sponsoren geïnformeerd om hen als eerste de kans te geven te participeren. Daarna zal het aan iedereen worden aangeboden. Houd dus je mailbox en de nieuwsbrieven goed in de gaten.

Sportieve groet en tot snel!

Tennisvereniging Rijsenhout, SCW en IJsclub De Blauwe Beugel

Nieuws Overzicht