Woensdag 24 februari Algemene Leden Vergadering SCW

Beste SCW’er

In november hebben we onze leden laten weten dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) in het eerste kwartaal van 2021 zou plaatsvinden. Dat deden wij destijds in de hoop dit met elkaar in de SCW kantine te kunnen doen. Helaas laten de omstandigheden dit niet toe. Om die reden heeft het bestuur besloten om een digitale ALV te houden op woensdag 24 februari om 20:00 uur.

De voornaamste redenen om nu een digitale ALV te houden en niet te wachten tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen zijn:

  • De IJsclub, TVR en SCW hebben intensief samengewerkt aan de nieuwbouwplannen, deze worden op de diverse ALV’s van 22, 23 en 24 februari ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de leden.
  • Het afscheid nemen van bestuursleden die vertrekken en de benoeming, na goedkeuring, van de nieuwe kandidaat bestuursleden.

  • Het voldoen aan de statuten om jaarlijks binnen een bepaalde termijn een ALV te organiseren.

  • De uitdrukkelijke wens van het bestuur om, juist vanwege de lastige omstandigheden, contact met de leden te hebben en zo de moed er met elkaar in te houden.

Natuurlijk snappen wij dat een digitale versie niet ideaal is en dat niet iedereen gewend is om op dergelijke wijze te communiceren. Daarom ontvangen alle leden van ons een week voor de vergadering een mail met een uitnodiging waarin e.e.a. wordt uitgelegd en een link om aan de ALV deel te kunnen nemen. Mocht jouw mailadres bij ons niet bekend zijn of recent gewijzigd zijn stuur dan svp een mail naar info@scwrijsenhout.nl

Wij hopen van harte dat je bij de ALV aanwezig bent!

Hartelijke groet,
Het SCW bestuur

Nieuws Overzicht