Mededeling ALV

Beste leden,

Op 14 oktober hebben we jullie geïnformeerd over de uitstel van onze ALV (vanwege corona) naar het 1e kwartaal 2021. 

Dit heeft onder meer als praktisch gevolg dat we de beoogde wisselingen in het bestuur nog niet ter goedkeuring kunnen voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. 

We willen jullie daarom alvast via deze weg informeren dat we als bestuur Gideon Schoof en Martin te Focht willen voordragen aan de ALV als nieuwe bestuursleden (resp. Bestuurslid Voetbalzaken en Algemeen Bestuurslid). We zijn bijzonder blij met hun bereidwilligheid. Om -ondanks het uitstel van de ledenvergadering- de continuïteit in bestuurstaken te borgen hebben we Gideon en Martin gevraagd om tot de ALV op ad interim-basis deel te nemen aan het bestuur en taken op zich te nemen. De aftredende bestuursleden Anneke de Lange en Pieter de Breuk zijn bereid formeel aan te blijven tot de volgende ALV en vooruit te werken aan een beoogde formele overdracht van taken.

We willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om de vacature van penningmeester in het bestuur onder de aandacht te brengen. We nodigen je van harte uit hierover na te denken en te reageren. Mocht je vragen hebben over het ad interim besturen of het penningmeesterschap neem dan gerust contact op via bestuur@scwrijsenhout.nl

 

Met sportieve groet,

Bestuur SCW

Nieuws Overzicht