Trots op wat ik zag!

Zes maanden geleden ben ik begonnen als Hoofd Jeugd Opleidingen bij jullie mooie voetbalvereniging SCW. Vanuit het bestuur kreeg ik de opdracht om trainers te begeleiden en handvatten te geven om de trainingen naar een hoger niveau te krijgen binnen de SCW cultuur. Mijn eerste indruk van de vereniging is goed; enthousiaste en positieve mensen die SCW naar een hoger en leuker niveau willen brengen. 

Waarom schrijf ik er nu leuker bij? Omdat ik vind dat voetbal vooral leuk moet zijn op ieder zijn eigen niveau. En juist hierin ligt de grote uitdaging voor de toekomst. Natuurlijk heb ik een idee hoe dit voor elkaar te krijgen en daarin ga ik onder andere de trainers coachen om dit bereiken. Mijn speerpunt in deze is het gesprek aan te gaan met trainers en bestuursleden waarom we dingen doen en hoe we die doen, want er zijn namelijk meerdere wegen die naar Rome leiden en zo leren we van elkaar.

In dit stukje wil ik ook de trainingen van de Jo7 en de Jo8 even aanhalen van zaterdag 30 oktober. Wat was het mooi om te zien dat dat de trainers (Lily, Dominique en Ronnie) van de Jo7 tik-, coördinatie- en motoriekspelletjes aan het doen waren, waar plezier voorop stond. De Jo8 trainers (Joey en Pieter) van vandaag deden een oversteek spel, daarna 2 techniek vormpjes waarin de spelers werden verdeeld over de twee trainers. Dit leidde tot groepjes van 4 spelertjes die heel veel aandacht kregen. De training van beide groepen werd afgesloten met een gecombineerd partijspel van beide groepen.

Top dat trainers samenwerken. Misschien ongepast maar wat was ik trots op wat ik zag. Het begin is er en nu verder.

Met sportieve groet Johan Gomes, HJO SCW

Nieuws Overzicht