Jaarlijkse ALV

Beste leden,

Het is een goede gewoonte, zelfs een verplichting, om als vereniging jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren. 

Het SCW bestuur doet dit doorgaans in het najaar waarbij velen van jullie (de laatste jaren gelukkig steeds meer!) aanwezig zijn. Helaas gooit de Corona pandemie ook wat betreft dit onderdeel behoorlijk roet in het eten. Het is op dit moment helaas niet mogelijk een fatsoenlijke ALV te houden. Daarom heeft het bestuur besloten de ALV voorlopig door te schuiven naar het 1e kwartaal van 2021. Wetgeving en statuten staan dit uitstel gelukkig niet in de weg.

De jaarlijkse ALV is het moment waarop bestuur en leden met elkaar in gesprek gaan over zaken die ons binnen de club bezighouden. Het bestuur is er zich van bewust dat juist onder de huidige omstandigheden bij sommige leden vragen, zorgen of juist ideeën leven die ze graag met het bestuur of met andere leden willen delen. Graag nodigen we iedereen uit deze zaken kenbaar te maken via het mailadres van het SCW bestuur: bestuur@scwrijsenhout.nl. De vragen en ideeën worden verzameld en binnen het bestuur besproken. Waar mogelijk worden ze individueel beantwoord of op een later moment in een breder verband (bv op de ALV) met de leden besproken.

We vertrouwen op jullie begrip en hopen dat er begin 2021 alsnog een boeiende en goed bezochte ALV zal plaatsvinden.

Het bestuur

Nieuws Overzicht