#DOESLIEF#

Beste SCW-ers,

We lezen het overal, we zijn steeds minder aardig voor elkaar. We houden minder rekening met elkaar en we gaan vooral voor ons eigen belang. Sire heeft de campagne #DOESLIEF# gestart om mensen na te laten denken over hun gedrag. Een van de campagne foto’s is die van de scheidsrechters. Die vaak ook gewoon vrijwilliger is.

Op de ouder informatie avonden is onder andere uitgelegd hoe de dingen bij SCW geregeld zijn, wie zitten er in het bestuur en wie in het jeugdbestuur. Er is ook gesproken over positief gedrag van ouders langs de lijn. Het is dan ook fijn om te zien dat ouders elkaar op een goede manier aanspreken op negatief gedrag en/of ongepast taalgebruik tijdens de wedstrijd. Er is meer begrip ontstaan voor elkaar, voor de mensen in het veld en voor de vrijwilligers. Gelukkig zijn er heel veel mensen bij SCW die met elkaar in gesprek gaan.

Toch is het zo dat er nog steeds mensen binnen SCW zijn die onze vrijwilligers soms op een negatieve manier kritiek geven. Helaas zijn er daardoor ook dit seizoen weer vrijwilligers gestopt. Dit betreuren wij ten zeerste. En wat helemaal jammer is, is dat vrijwilligers onderling naar elkaar ook dit gedrag vertonen.

Laten we komend jaar het belang van SCW nu eens meer voorop stellen. Niet alleen het belang van een commissie, ons eigen team of van ons eigen kind. Laten we open staan voor nieuwe ideeën en nieuwe mensen. Laten we met elkaar meedenken en samenwerken. Heb meer vertrouwen in elkaar. Beslissingen worden niet zomaar genomen, daar is over nagedacht. Daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn. Dat is heel logisch, maar ga dan het gesprek aan. Praat niet over elkaar, maar met elkaar.

Laten we het prettig houden voor iedereen, want SCW zijn we tenslotte toch met elkaar.

Wat we eigenlijk willen zeggen…...

 

   #DOESLIEF#

Nieuws Overzicht