Vandaag 50 jaar

50 word je maar 1 keer! En dus moet je dat vieren. Niet in je eentje, maar met een hele club! In dit geval onze club! Sport Club Westeinder in Rijsenhout! Opgericht op 30 september 1969.

En iemand moet het voortouw nemen om er een viering van te maken en na een bestuurlijke oproep, heb ik me daarvoor gemeld.

Spoedig was een werkgroep gevormd van grofweg 15 man/vrouw. Ik schrijf nadrukkelijk werkgroep, want er was werk aan de winkel en 9 januari van dit jaar zijn we begonnen.

Eerst maar eens inventariseren wat we willen! Daar waren we gelukkig snel uit. Niet een jaar lang feest, ook geen maand lang, maar een weekend organiseren voor iedereen wat wils. Er kwam een hele waslijst met ideeën voorbij rollen. Soms onmogelijke dingen en soms onbetaalbare, want een ruim budget was niet voorhanden. Tuurlijk er was wat gespaard, maar daarvan kon je niet een weekend lang feesten. Keuzes maken dus en proberen om het budget te verhogen.

Daarvoor waren ook ideeën voorhanden, zoals een pubquiz en ‘Heel SCW bakt!” en de verkoop van tegels voor een “Walk of Fame”. Een jubileumboek, natuurlijk met de mogelijkheid om daarin te adverteren.

Maar een organisatie neerzetten en een begroting maken, waren de eerste zaken die van de grond moesten komen. Wie gaat wat doen? En wie is verantwoordelijk voor wat?

Zoals al geschreven, er kwam een werkgroep van de grond, waarin iedereen datgene kon doen wat hij of zij wilde of moest doen of z’n eigen ideeën kon gaan uitvoeren.

Op 12 april de Pubquiz in de Anna’s Hoeve. Was direct al een geweldig succes en leverde ook  inkomsten op.

“Heel SCW bakt!” Elke zaterdagochtend werd de kantine bevoorraad met vers gebakken cake, cupcakes en taart. Gemaakt door vrijwilligers en geloof me, het werd een succes! Ook financieel!

“Wat willen we nu in dat jubileumweekend?” “Wat gaan we doen?” Opnieuw om de tafel en ook nu waren we er snel uit. De vrijdag wordt voor de jeugd van Rijsenhout, de zaterdag voor de wat oudere jeugd en ouders en de zondag een reünie met een receptie. Ook moest er een lintjesregen komen. De voorpret die daarbij hoort daar zal nog lang over worden nagepraat.

“Moet er geen jubileumwedstrijd georganiseerd worden en een feest?” was een veel gehoorde vraag. “Natuurlijk moet dat!”

Toen we dat eenmaal wisten, gingen we voortvarend aan de slag. Al snel werden de Rebellen en de Zingende Barmannen vastgelegd en notabelen uitgenodigd voor de officiële receptie. Brieven en uitnodigingen de deur uit naar oud-leden, affiches werden gemaakt en rondgedeeld en zo begon het 50-jarig jubileum onder ‘het volk’ te leven.

De tegels werden verkocht en adverteerders meldden zich en medio augustus kon ‘onze’ penningmeester melden dat onze begroting kloppend was, mede door een grote sponsor en de CvH.

De tent buiten werd geregeld en de gehele werkgroep ging aan de slag om van het jubileumfeest een echt feest te maken.

Als ik dit schrijf, is het weekend achter de rug en financieel rond, want er bleek een nog niet ontdekte bron van inkomsten “Heel SCW drinkt! Wat? Zuipt!”

De komst van de KNVB die ons in het zonnetje zette, gevolgd door de Burgemeester die de eremedaille van de gemeente Haarlemmermeer aan ons uitreikte en nog een verrassing in petto had, namelijk dat 3 leden van onze club waren benoemd tot lid in de Orde van Oranje. Fred Balder, Pim van de Bosch en Jaap van de Maarl waren de gelukkigen. Van harte gefeliciteerd mannen. Jullie hebben het verdiend en het is jullie gegund!

De Neuteblazers maakten er ook nog even een swingend feestje van en rond 18.00 uur, werden zoals gepland de glazen en blikjes opgeruimd.

 

Dat het een daverend succes is geworden, daar bent u het vast mee eens! En het is  mij vast vergund een groot woord van dank uit te spreken aan de werkgroepleden en een ieder, die ook maar op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit weekend! Hulde voor je inzet en meedenken! Niets was te veel!

 

FANTASTISCH!

 

 Bedankt mensen! Op naar de 60!

 

Cees Tibboel.

Nieuws Overzicht