Heel jammer ......

Het zal de meeste leden niet zijn ontgaan dat wij met ingang van het seizoen 2019/2020 nog maar 1 selectie elftal hebben. Helaas hebben wij in juni, na lang wikken en wegen, het besluit moeten nemen om het 2e selectieteam terug te trekken.

Wij hechten er veel waarde aan om namens het bestuur en de technische commissie te benadrukken dit zeer te betreuren. Het is geen beslissing geweest uit luxe maar een onvermijdelijke stap als gevolg van de huidige situatie bij SCW. Binnen de club en in het dorp gaan verschillende versies rond over het hoe en waarom, daarom lichten wij een en ander graag toe.

Dat Rijsenhout vergrijst is geen nieuws en dat merken wij bij SCW al jaren. De aanwas bij de jeugd neemt al geruime tijd af en ook bij de senioren zien we een constante terugloop van het aantal leden. Tot nu toe bleef de schade beperkt tot de overige senioren en de veteranen maar dit jaar wordt voor het eerst ook de selectie geraakt.

Het aantal opzeggingen en spelers die zijn gestopt is veel groter dan de doorstroom vanuit de jeugd en overschrijvingen van buitenaf. Na afloop van het vorige seizoen waren er nog slechts 27 spelers voor de selectie voor dit seizoen, een veel te laag aantal om mee te starten.

Vervolgens hebben spelers, trainers, bestuur en technische commissie alles in het werk gesteld om spelers over te halen om te blijven, terug te keren of om naar SCW te komen. Naast de aanmelding van Daan van Overbos en de terugkeer van Jeff de Vilder, waar we heel blij mee zijn, heeft dit helaas geen nieuwe selectiespelers opgeleverd. Omdat wij het niet verantwoord vinden om met 29 spelers een nieuw seizoen in te gaan is, hoe spijtig ook, besloten om het 2e elftal terug te trekken. Helaas betekent dit dat een aantal spelers is afgevallen voor de selectie en dat is waardeloos.

Een woord van dank is op z’n plaats voor de coördinator overige senioren en de leiders/aanvoerders van SCW 3,4 en 5 voor de manier waarop zij hiermee zijn omgegaan. Zij hebben alle ruimte geboden aan de spelers die zijn afgevallen om neer te strijken in deze teams zodat ze ook dit seizoen lekker kunnen voetballen. Dit geldt overigens ook voor de betrokken spelers die bijna allemaal over hun teleurstelling zijn heen gestapt en zich bij een van deze teams hebben aangemeld.

Daarnaast een compliment aan de technische staf en de selectiespelers die het aandurven om met 21 spelers het nieuwe seizoen in te gaan in de wetenschap dat er maar 11 in de basis starten. Het zal soms flink puzzelen worden en vooral een uitdaging om iedereen aan boord en betrokken te houden maar in het belang van de club heeft iedereen de stap toch gezet.

Tot slot een “sorry” voor de jeugdspelers die halverwege vorig seizoen hun team JO 19 hebben opgegeven om SCW 2 te redden en nu weer met deze situatie zijn geconfronteerd. We hopen van harte dat ze zich snel thuis voelen binnen de selectie, gemotiveerd en betrokken blijven en waar mogelijk hun kans pakken om minuten te maken in het 1e. De eerste voortekenen zijn voorzichtig positief en langs de lijn worden de Rijsenhoutse jonkies inmiddels door de supporters herkend! 

Wij hopen dat de leden begrijpen dat dit niet zomaar een besluit is geweest dat “over night” is genomen en dat we alle scenario’s zorgvuldig hebben afgewogen. Dit is een besluit dat ons allemaal pijn heeft gedaan en nog steeds doet, we doen er alles aan om volgend jaar weer een 2e selectie team op de been te brengen.

Tot die tijd vragen wij jou als trouw SCW lid om de club te steunen en te helpen daar waar mogelijk want we hebben iedereen keihard nodig!

Met sportieve groet,

Gideon Schoof, namens het bestuur en de TC

 

Nieuws Overzicht