SCW jeugdteamindeling update (donderdag 16 mei)

Woensdag 15 mei was de uiterste opzegdatum (opzeggen na deze datum betekent dat je nog een seizoen SCW lid bent met de daarbij behorende contributieverplichting). 

Men dient schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie via secretaris@scwrijsenhout.nl (of een overschrijving aanvragen naar een andere club).

De voorlopige teamindeling wordt de komende weken voorgelegd aan en besproken met de trainers en leiders. Hierna informeert het jeugdbestuur zo snel mogelijk de voorlopige teamindeling via de SCW website aan de spelers en ouders, daarnaast ook per e-mail aan de leiders/ trainers.

De inschrijving van (jeugd)teams bij de KNVB voor seizoen 2019/2020 start zaterdag 1 juni t/m maandag 17 juni (voorkeur is om de teams zo snel mogelijk in te schrijven)

Reacties van spelers en ouders op de voorlopige teamindeling kunnen in eerste instantie gemaild worden naar scw_jeugdteamindeling@ziggo.nl. We inventariseren alle reacties en bekijken vervolgens of er nog wijzigingen mogelijk zijn. De teamindeling wordt uiterlijk 2 weken voor de zomervakantie via de website en per mail naar de leiders /trainers bekend gemaakt (tot aan de seizoenstart kunnen er nog steeds spelers bijkomen of afgaan, waardoor er toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden).

Zoals blijkt in de bovenstaande uiteenzetting gaan we zorgvuldig om met de belangen van iedereen. Het jeugdbestuur moet veel keuzes maken en dat doen we niet zomaar. We hopen dan ook dat iedereen plezier vindt in zijn of haar nieuwe team! Uit de praktijk blijkt dat jeugdspelers na 2 weken alweer gewend zijn aan zijn of haar nieuwe team.

Met sportieve groet,

SCW jeugdbestuur

Nieuws Overzicht