SCW Jeugdteamindeling (seizoen 2019/2020)

Net als de afgelopen jaren zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en dan in het bijzonder met de jeugdteamindeling (en uiteraard met de daarbij behorende trainers/leiders) Ken je of ben je zelf een enthousiaste jeugdtrainer of leider? Laat het ons weten!

De jaarlijkse jeugdteamindeling is een omvangrijke en lastige klus: het zo goed mogelijk samenstellen van onze jeugdteams met ongeveer 160 jeugdspelers. Het is de taak en verantwoordelijkheid van het SCW jeugdbestuur om deze indeling zo optimaal mogelijk te maken, hiervoor moeten heel veel keuzes gemaakt worden.

 

De jeugdteamindeling wordt in principe gemaakt op geboortejaar*, aantal spelers per team, voetbalniveau en positie en sociale redenen. De teamindeling leidt soms tot onduidelijkheden, onbegrip en teleurstelling. Daarom willen we dit graag toelichten. Hieronder vind je een beschrijving en tijdspad van de jeugdteamindeling, we hopen hiermee een aantal vragen te beantwoorden en meer duidelijkheid te geven hoe de jeugdteams bij SCW worden samengesteld.

De SCW jeugdteamindeling puzzel begint van “bovenaf”, we proberen dus eerst teams te vormen in de oudste jeugdcategorieën, de oudste teams worden aangevuld met jongere spelers, zo werken we naar “onderen”. Op deze manier kunnen we het aantal spelers per team optimaliseren.

Op dit moment zijn we een inventarisatie aan het maken van de jeugdspelers wat zijn of haar intentie is voor het volgende seizoen. Op basis hiervan kunnen wij een inschatting maken van het aantal jeugdspelers, hoeveel en welke teams er gevormd kunnen worden (concept 1)

In april wordt dit concept voorgelegd aan de (huidige) trainers/leiders en wordt de conceptindeling zoveel mogelijk aangepast, en de op dat moment bekende, in –en uitstroom van spelers.

 

SCW hanteert 15 mei als uiterste opzegdatum (opzeggen na deze datum betekent dat je nog een seizoen SCW lid bent met de daarbij behorende contributieverplichting) De voorlopige teamindeling (Concept 2) wordt dan ook pas na 15 mei opnieuw voorgelegd aan en besproken met de trainers en leiders.

De KNVB hanteert vervolgens 15 juni als uiterste overschrijvingsdatum, pas na deze datum zal de voorlopige teamindeling binnen een week bekend gemaakt worden.

Hierna informeert het jeugdbestuur zo snel mogelijk de voorlopige teamindeling (conceptindeling 2) via de SCW website aan de spelers en ouders, daarnaast ook per e-mail aan de leiders/ trainers.

 

 

Reacties van spelers en ouders op de voorlopige teamindeling kunnen in eerste instantie gemaild worden naar scw_jeugdteamindeling@ziggo.nl. We inventariseren alle reacties en bekijken vervolgens of er nog wijzigingen mogelijk zijn.

De teamindeling wordt uiterlijk 2 weken voor de zomervakantie via de website en per mail naar de leiders /trainers bekend gemaakt. (Tot aan de seizoenstart kunnen er nog steeds spelers bijkomen of afgaan, waardoor er toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden)

Zoals blijkt in de bovenstaande uiteenzetting gaan we zorgvuldig om met de belangen van iedereen. Het jeugdbestuur moet veel keuzes maken en dat doen we niet zomaar. We hopen dat iedereen plezier vindt in zijn of haar nieuwe team!

Uit de praktijk blijkt dat jeugdspelers na 2 weken alweer gewend zijn aan zijn of haar nieuwe team.

 

Met sportieve groet,

SCW jeugdbestuur

 

*Geboortejaar – Leeftijdscategorie - Seizoen 2019-2020

Geboortejaar

Leeftijdscategorie

Vorm

Ideaal aantal spelers

2001

O19

11v11

14-15

2002

O18

11v11

14-15

2003

O17

11v11

14-15

2004

O16

11v11

14-15

2005

O15

11v11

14-15

2006

O14

11v11

14-15

2007

O13

11v11

14-15

2008

O12

8v8

10

2009

O11

8v8

10

2010

O10

6v6

8

2011

O9

6v6

8

2012

O8

6v6

8

<2013

O7/ Mini's

nvt

nvt

Nieuws overzicht