Nieuws over SCW 50 Jaar

Het wordt tijd dat we u bijpraten over de viering van het 50 jarig jubileum van SCW. 

Diverse “headlines” heeft u vast al gezien en ook de posters over “Heel SCW bakt” en de “Pubquiz” zullen niet onopgemerkt zijn gebleven, maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal en wie zijn er mee doende. Tijd dus om eens een flinke tip van de sluier op te lichten!

Even terug in de tijd.

Midden vorig jaar stond een oproep op de site, wie mee wil helpen met de organisatie van het jubileum. Tot begin december blijft het stil, maar dan besluit ondergetekende actie te ondernemen. Na goedkeuring van het bestuur, is er binnen de kortste keren een commissie van zo’n 20 man/vrouw gevormd, waarmee we enthousiast aan de slag zijn gegaan.

Begin januari zijn er afspraken gemaakt, wat we eigenlijk willen en welke festiviteiten we wanneer willen laten plaatsvinden, daarbij uitgaande van het feit dat op 30 september 1969 Sport Club Westeinder werd opgericht.

Besloten is om het laatste weekend van september te reserveren voor de feestelijkheden waarbij we streven naar “voor elk wat wils, voor jong en oud!”

Vrijdag 27 september is gereserveerd voor de jeugd. Voor hen wordt een attractief programma bedacht vanaf einde schooltijd tot in de avond. Inhoudelijk ga ik daar nog niet op in, want dan maai ik het gras voor de voeten weg van de verantwoordelijke commissieleden  Nancy Verlinde, Annika Schoonhoven, Kim den Dekker en Esther Biesheuvel.

En nou ik toch namen noem, ga ik maar even door over hoe we de organisatie oppakken. We hebben een MT in het leven geroepen, bestaande uit Simone Schoof, Jan de Bruijn, Edwin van Maas en ondergetekende. De PR-commissie bestaat uit Jan de Bruijn, Patricia van de Bosch en ik. Voor de sponsoring, een niet onbelangrijk onderdeel tot het welslagen van onze plannen, hebben we Patricia van de Bosch, Kim den Dekker, Kevin van Pelt, Edwin van Maas en ik zei de gek. Laura van Eldonk en Nettie Spijker en nog heel veel andere (anonieme) bakkers houden zich bezig met “Heel SCW bakt”. Met deze actie proberen we wat financiële ondersteuning binnen te halen, door elke wedstrijdzaterdag taart, muffins of cake te verkopen, die door diverse vrijwilligers zijn gebakken. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Het inschrijfformulier ligt bij de bar.

De ‘kick-off” voor de festiviteiten zal in de Anna’s Hoeve plaatsvinden op 5 april a.s. met een “Pubquiz”. Hiervoor zijn Simone Schoof en Nancy  Verlinde verantwoordelijk, maar de hele commissie zal hierbij assistentie moeten verlenen. Gideon Schoof zal als quizmaster optreden en geloof me……dat gaat leuk worden!

Terug naar het ‘feestweekend’.

Zaterdag, 28 september dus, zal een sportieve dag worden. In de ochtend een ouder en kind mixtoernooi, in de middag een wedstrijd van onze selectie tegen een gerenommeerde tegenstander (nee ik zeg nog niet wie, want anders komt de hele regio kijken en och, waarom ook niet?) en na de wedstrijd…………………………………feest, feest en nog eens feest. Met echte artiesten natuurlijk, dat spreekt vanzelf, maar ook hier verklappen we nog niets! Ruud en Robin Helder, Arie Boesveld, Laura van Eldonk, Job Keizer, Kevin van Pelt en Edwin van Maas gaan deze sportieve en feestelijke dag tot een onvergetelijke maken!

Als je 50 jaar wordt, kijk je natuurlijk terug en naar de toekomst. En dat gaan we doen op zondag 29 september a.s. Een officiële receptie waarbij we, naast de KNVB vertegenwoordiging, zelfs B&W van de gemeente Haarlemmermeer willen verwelkomen en wie weet schuiven er nog meer ‘officials’ aan. Maar voorafgaand aan de receptie willen we oudgedienden zien! Een heuse reünie want vanaf een uur of 12 staan de deuren van ons complex open om herinneringen op te halen en oude bekenden te ontmoeten. Esther Witkamp, Fred Balder, Inge van den Dool, Patricia van den Bosch zijn nu al druk doende om herinneringen boven water te krijgen, mensen bij elkaar te zoeken en alles te bundelen in een geschiedenisboek, want dat mag natuurlijk niet ontbreken.

U leest het goed….er ligt heel veel werk te wachten voor deze commissie, maar we zijn er voortvarend aan begonnen. Als u het leuk vindt, er is vast nog wel een plekje vrij voor u om deel te nemen aan een activiteit. Schiet maar een van de commissieleden aan en we gaan het voor u regelen.

Maar onze eerste taak is nu om alles financieel onderbouwd te krijgen.

Daar gaan we voor. En als dat gelukt is…………………..krijgt u een weergaloos jubileumweekend aangeboden.

Houd deze data dus vrij!Ook al bent u geen deelnemer, kijken mag altijd. SCW bestaat bijna 50 jaar en is er ook voor u, Dus zorg dat u erbij bent.

Cees Tibboel  

Mede namens de commissieleden

Nieuws overzicht