Enquête Bierkeuze

 

Naar aanleiding van de bierenquête is in de laatste ALV een biercommissie benoemd. De afgelopen periode heeft de commissie gesproken met mogelijke bierleveranciers. Hieruit zijn 2 varianten naar voren gekomen. Aanstaande zaterdag 1 maart kunnen alle leden van >18 jaar een enquête invullen om de voorkeur aan te geven.

Procedure 

·      De enquête is anoniem.

·      Een (genummerd) enquêteformulier kunt u afhalen bij de bestuurskamer.

·      De ingevulde enquête kunt u op zaterdag 2 en 9 maart van 8.00- 16.30 uur afhalen en inleveren in de daarvoor bestemde bus in de bestuurskamer.

·      Uw naam wordt daarbij genoteerd op een separaat formulier.

 

 

De meerderheid van stemmen is bepalend voor de keuze van het bier op de tap. De uitkomst wordt op de BALV van 13 maart bekend gemaakt.

Nieuws overzicht