Privacy en publicatie foto's van evenementen en wedstrijden

Volgende week staat het gezellige Beach-soccer toernooi van de club van honderd in the Beach op het programma.

Bij dit soort evenementen willen we altijd graag een verslag met foto’s publiceren op onze website en de SCW facebook pagina. Maar uiteraard moeten we ook rekening houden met de privacy van onze leden.

De nieuwe privacywet is streng als het gaat om het publiceren van persoonlijke informatie van anderen. Foto’s vallen daar ook onder. Tegelijk kent de wet ook een belangrijke uitzondering die gaat over informatievoorziening, zoals bij journalistieke berichtgeving. En die uitzondering wordt dan weer heel ruim geïnterpreteerd. Een sportclub kan prima verslag doen van een wedstrijd of bijeenkomst en daar foto’s van publiceren. Omdat het niet altijd duidelijk is of een foto valt onder nieuwsgaring of niet, willen we inventariseren welke mensen geen toestemming geven om foto’s te publiceren van hunzelf of hun kinderen op onze website en facebook.

Tijdens de jeugddagen hebben we al geïnventariseerd onder de deelnemers. Via deze brief willen we dat nogmaals doen voor de mensen die dat nog niet tijdens de jeugddagen hebben aangegeven. In het geval u geen toestemming geeft voor publicatie van foto’s op onze website en facebook pagina, kunt u dit doorgeven per mail aan: bestuur@scwrijsenhout.nl .

Nieuws overzicht