Nieuws vanuit het bestuur

Op 17 Oktober was de 48ste Algemene ledenvergadering van SCW. De agenda was met 15 punten vol en de opkomst en sfeer waren goed. Na opening, vaststellen van de notulen (vorige ALV) en de mededelingen gaf het bestuur bij monde van de voorzitter een presentatie over de inspanningen van het afgelopen jaar.

Veel aandacht is o.m. besteed aan de structuur en verbinding. Gewerkt is aan de invulling van vacatures zoals de sponsorcommissie (6 leden), vrijwilligerscommissie (2), kledingbeheer (2) en het materiaalbeheer. Verder zijn een nieuwe hoofdtrainer en assistent-trainer aangetrokken en zijn -vrijwel alle- trainersvacatures vervult. Er is meer eenduidigheid in de vrijwilligersbeloning(en) en aanspreekpunten. Ook is gestart met een missie, visie, strategietraject en is i.h.k.v. nieuwbouw de aanvraag voor middelen gehonoreerd voor het ‘huis van de sport’. Een ander belangrijk thema was (en is) het bevorderen van de onderlinge verbinding.  We willen een vereniging zijn met “ambities en plezier in het voetbal” en een verenging “die Verbindt”. Onderling met de leden, de vrijwilligers en ook met andere verengingen en het dorp. SCW dat zijn wij, SCW is van ons allemaal.

Financiën  
De financiën zijn door de penningmeester Pieter de Breuk op de vergadering toegelicht. De financiële positie is nog steeds gezond. De meeste kosten zijn keurig binnen (of onder) budget gebleven maar de kantineomzet is achtergebleven, aan wedstrijdkleding is wat meer uitgegeven en dit jaar waren er geen opbrengsten uit de loterij . Per saldo is het jaar afgesloten met een (relatief) klein verlies. De kascommissie geeft het advies de jaarcijfers goed te keuren en onder applaus en met dank aan Jan vindt de goedkeuring plaats.
Voor komend jaar is de begroting in lijn met het afgelopen seizoen. De contributies worden 3% verhoogd om kostenstijgingen te compenseren en gestreefd wordt naar het organiseren van een loterij.

Secretaris
Met dank voor haar inzet is op de ledenvergadering afscheid genomen van Manon van Bruggen als secretaris. De leden worden opgeroepen na te denken over deze en andere vacatures. Dus kom op en meld je aan!

Nieuwbouw
Uitgebreid is in de vergadering verslag gedaan over de stand van zaken en het proces van nieuwbouw. Na toekenning van de middelen voor een multifunctioneel sportcomplex is veel overleg geweest met partijen. Ervaringskennis is o.m. opgehaald bij de ontmoetingskerk, hun directievoerder. Behoeften zijn geïnventariseerd op een ALV en een niet-leden bijeenkomst. Contacten zijn gelegd met verenigingen en scholen over hun behoeften en posities.
Op dit moment wordt onder regie van de regiegroep gewerkt door de Rijsenhoutse verenigingen aan een concreet plan. Doel is eind dit jaar een tekening en exploitatiebegroting te hebben voor een gezamenlijke nieuwbouw met sporthal. Deze zullen afgestemd worden met SLS en gemeente en voorgelegd worden aan de leden.

SCW is van ons ALLEMAAL!
Tuurlijk,  zou je zeggen, SCW is van ons allemaal. En gelukkig is dat ook zo.  We trainen er, we spelen er wedstrijden, we ontmoeten er anderen, hebben plezier, drinken ons biertje, genieten van een wijntje, kijken met enige fanatisme naar de wedstrijden. SCW is maatschappelijk en sociaal belangrijk in ons dorp.
Gekkigheid, gezelligheid, op de tafels, aan de tafels, soms onder de tafels. Krakende muziekinstallatie, rood witte gordijntjes, vriendenteams, selectieteams, jeugdteams, Muppets, vrouwenteams, bootcamp, vogelvereniging, Klaverjasteams,  Supporters, vroeg in de kantine of juist laat uit de kantine. SCW heeft veel en er kan veel.
Gelukkig hebben we vrijwilligers die zich inzetten voor SCW. Denk o.a. aan de mannen die zo goed als elke middag bij SCW onderhoud verrichten en schoonmaken, de trainers, leiders, scheidsrechters, en nog vele andere vrijwilligers.

Dit willen we zo houden. Want… een vereniging bouw en run je met elkaar.   
SCW is van ons Allemaal en doen we met Elkaar. Wat kun jij voor SCW betekenen?

Sponsorcommissie Nieuws
We zijn zeer verheugd te kunnen vermelden dat onze sponsorcommissie op volle sterkte is. Omar Moghrani  (voorzitter), Robert Heijtel, Richard van Kooten, Kelly ter Maat,  Ebriena de Soet en Kevin van Pelt zijn flink gas aan het geven. Een nieuw team met nieuwe ideeën.
Zoals u misschien al aan de nieuwe borden heeft gezien, heeft Schenkelveld tomaten en Coffee Click toegezegd te gaan sponsoren. Tevens kunnen we meedelen dat we Auto de Meer en het Van der Valk A4 hotel kunnen verwelkomen als nieuwe sponsor.

Jeugd
Vrijwel alle teams van onze jeugd hebben op dit moment een trainer. We heel blij met de inzet van zoveel vrijwilligers om de jeugdleden te trainen en begeleiden. Goed ook om te zien dat er ouders opstaan om te helpen na het stoppen van Gerben van der Knaap als trainer van onze jongste spruiten. Vanwege de groei zoeken we voor de mini’s nog hulptrainers. Voor de JO-19-1 zijn we naarstig op zoek naar een trainer. Ook hier geldt vele handen maken licht werk dus meld je aan!

Selectie
De selectie heeft dit seizoen een lastige start gemaakt. De blessures en wisselvallige resultaten spelen daarbij parten en dat is soms pittig voor de spelers en trainers van de selectie. Tegelijkertijd is de opbouw in volle gang en zijn we positief over de teamontwikkeling en groei in het spel. Dat gaat zich zeker verder uitbetalen.

Vacatures
Voor de posities en taken hieronder vermeld zoeken wij nog vrijwilligers:

 Jeugd:
• Trainer JO19
• Assistent trainer JO9
• Spelbegeleiders jongste junioren
• Scheidrechters junioren
• Technische jeugd coördinator (jeugdbestuur)
• Jeugdtrainersbegeleider
• Jeugdvoorzitter (jeugdbestuur)
• Wedstrijdsecretaris jeugd (jeugdbestuur)
• Communicatie& Werving jeugdleden (jeugdbestuur)

Senioren
• Scheidsrechters senioren
• Scheidsrechters coördinator ( per 2019/2020)
• Gastheren/Gastvrouwen ’s middags (1x in de 8 weken)

Overige:
• Secretaris hoofdbestuur
• Ledenadministratie
• EHBO/ Veiligheid
• Vertrouwenspersoon
• Normen en Waarden
• Kartrekker “Old Star voetbal”
• Commissie 50-jarig jubileum
• Lid evenemententeam

Wij weten dat een groot aantal onder jullie al veel voor de vereniging doen, wat enorm wordt gewaardeerd. Wij hopen en rekenen op verdere aanmeldingen, zodat ook deze taken nog beter kunnen worden ingevuld.

Nieuws overzicht