Aankondiging enquête Bier

Zoals afgesproken in de algemene leden vergadering van vorig jaar (d.d. 11 oktober 2017) wordt het bier op de club geëvalueerd. Door het invullen van een enquêteformulier kunt u als SCW lid >18 jaar (spelend en niet-spelend) uw mening geven.

Procedure

·       De enquête is anoniem.

·       Een (genummerd) enquêteformulier kunt u afhalen bij de bestuurskamer.

·       De ingevulde enquête kunt u op zaterdagen van 8.00- 16.30 uur tot uiterlijk 29 september inleveren in de daarvoor bestemde bus in de bestuurskamer.

·       Uw naam wordt daarbij genoteerd op een separaat formulier.

 

De meerderheid (>50% uitgebrachte stemmen) van stemmen is bepalend voor het behoud van Ruhrgold of de overgang naar een ander merk. De uitkomst wordt op de ALV van 17 oktober bekend gemaakt.

Nieuws overzicht