Oproep BALV 21 Feb !

Bijzondere Algemene ledenvergadering woensdag  21/2, 20 uur: Nieuwbouw 

Op 21 februari ben je als SCW'er van harte uitgenodigd voor de Bijzondere ALV. Deze zal volledig in het teken staan van de Nieuwbouw

Klik op lees meer voor de volledige inhoud!

Zoals bekend heeft de Stichting Leefbaarheidsfonds Schiphol (SLS) middelen toegekend voor (volledige) nieuwbouw van het SCW complex (kantine en kleedkamers). In deze bijzondere leden vergadering zal toegelicht worden wat deze toezegging inhoudt en welke (vervolg) stappen er gezet gaan worden de komende tijd. 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het proces transparant is en de leden maximaal betrokken en geïnformeerd worden. In de vergadering zal daarom ook aan de leden gevraagd worden welke ideeën er zijn over nieuwe faciliteiten. 

Ieder lid kan (in groepjes) input leveren op de vragen: Wat wil je meenemen en wat wil je (nieuw) toevoegen aan de nieuwe accommodatie. Een ieder is van harte uitgenodigd alvast over deze vragen na te denken. De inventarisatie wordt meegenomen in het vervolgproces. Samengevat ziet de agenda er als volgt uit:

Bijzondere ALV 21/2/ 2018, 20 uur

1. Agenda:

2. Opening

3. Toelichting toekenning SLS

Korte pauze

4. Uiteen in (werk)groepjes: 

- wat wil je meenemen en wat wil je toevoegen?

- wat wil jij bijdragen?

5. Proces/ stappen komende maanden

6. Afsluiting

 

Tot de 21ste.

Nieuws overzicht