more twitter facebook

Spelerspas


Aanvragen Spelerspas

Het aanvragen van de spelerspas kan alleen middels het daarvoor bestemde fotoaanvraagformulier. Dit formulier ont­vangt de vereniging automatisch nadat de ledenmutatiekaart is verwerkt en de speler is aangemeld als spelend lid. Op het foto­aanvraagformulier wordt de pasfoto bevestigd en vervolgens dient het formulier te worden verzonden. Wanneer uw zoon of dochter al lid is van SCW en in het volgend seizoen d-junior worden zal door SCW om een pasfoto gevraagd worden.  

 

Tijdelijke spelerspas

Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke spelerspas waarmee zij gedurende de periode van inne­men pasfoto, retour zenden fotogedeelte en ontvangst definitieve spelerspas, mogen uitkomen in wedstrijd. De tijdelijke spelerspas heeft een geldigheidsduur van 4 weken. Als de geldigheidsduur is verlopen, is de tijdelijke spelerspas uiteraard niet meer geldig.

Lees aandachtig onderstaande tekst afkomstig van KNVB.

 

Vijf jaar geldig

Het veldvoetbal kent oranje spelerspassen. De pas is vijf jaar geldig en persoonsgebonden.

Niet alleen staat je pasfoto erop, maar ook je naam, relatienummer en de naam van de vereniging waarvoor je mag uitkomen. Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke pas.

 

Geen pas = niet spelen

Met ingang van het seizoen 2006/’07 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder. Het is de taak van de scheidsrechters om voor de wedstrijd in het bijzijn van de aanvoerders/begeleiders de passen te controleren.

De regel is duidelijk: wie geen pas bij zich heeft, mag niet spelen. Zorg dus dat je bij elke wedstrijd je pas bij de hand hebt. En zorg dat je ‘m niet kwijtraakt, want de spelerspas wordt eenmalig verstrekt.

 

Speelgerechtigd

Het controleren van de spelerspassen levert voor de wedstrijd wat extra handelingen op, maar dan weten alle partijen ook zeker dat er alleen speelgerechtigde spelers in het veld staan. Dankzij de spelerspas kan de scheidsrechter namelijk de identiteit van de spelers vaststellen, zodat ‘illegale invallers’ (verkeerde leeftijdscategorie, geen KNVB-lid of lid van een andere club) door de mand vallen en niet kunnen spelen. Dat komt een eerlijk competitieverloop ten goede.

 

Lik-op-stuk

De meeste wedstrijden verlopen eerlijk en sportief, maar het gebeurt soms dat een speler zich misdraagt op of rond het veld. Ook in dit geval biedt de spelerspas uitkomst. Met behulp van pas is eenvoudiger te achterhalen wie zich heeft misdragen, zodat de speler in kwestie snel en gepast kan worden gestraft. Kortom: de spelerspas draagt een steentje bij om fair play in het voetbal te stimuleren.

 

Bron: KNVB

© 2017. All rights reserved
Afriflora Re