afgelastingen
more twitter facebook
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • SCW kleding webshop

  Hier heeft U de mogelijkheid SCW artikelen te bestellen. klik hier
 • VOLG ONS OP

  TWITTER (@scwrijsenhout) & FACEBOOK (Sportclub Westeinder)
 • Save the date !

  BALV ! 21 DECEMBER AS.

 

 

Hier eens een overzicht van de drie meiden teams van SCW

Het gaat goed, wat zeg ik, het gaat heel goed met alle meiden teams!

 

MO-17 Kampioen van de najaarsreeks, met als beloning gepromoveerd naar de 1ste klasse !

MO-13 Op de drempel van het kampioenschap !

MO-11 heeft nog een grote kans op het kampioenschap !

 

 Meer

Aankondiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering Sportclub Westeinder

 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

 

Wanneer:        21 december 2016

Hoe laat:         20:00

Waar:              Clubhuis SCW

 

Het SCW bestuur nodigt de leden van SCW graag uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op woensdag 21 december 2016 in het clubhuis van SCW. De BALV zal in het teken staan van het voornemen van het bestuur om een nieuwe opslagruimte neer te zetten. Met deze opslagruimte zullen de huidige containers/materiaalhokken worden vervangen en wordt de ruimte voor opslag gecentraliseerd en tegelijkertijd vergroot. Aangezien hiervoor kosten dienen te worden gemaakt, ook al zijn deze naar oordeel van het bestuur ten opzichte van de jaarbegroting te overzien, is het bestuur op basis van de statuten verplicht dit aan haar leden voor te leggen en om goedkeuring te vragen.

 

Tijdens de BALV zal door het bestuur niet alleen nader worden ingaan op de werkzaamheden die met het plaatsen van de opslagruimte dienen te worden uitgevoerd (zoals het bouwklaar maken van het terrein en het opzetten van de ruimte) en de opslagruimte zelf. Tevens zal er een korte update worden gegeven van de ontwikkelingen rondom de (ver)bouwplannen voor het huidige SCW complex. Hoewel het helaas nog niet mogelijk is om u van een concreet plan in detail op de hoogte te brengen, schetst het bestuur wel graag de huidige stand van zaken en een globale tijdslijn. Uiteraard zal er ook voldoende ruimte zijn voor u om vragen te stellen en suggesties aan te dragen.

 

Zoals hiervoor aangegeven zal als voornaamste agendapunt uw goedkeuring worden gevraagd voor het neerzetten van een nieuwe opslagruimte. Na goedkeuring kan vervolgens op korte termijn een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden. Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid op de 21e en stelt uw inbreng zeer op prijs!

 

Het bestuur

 

 

 

Statuten:

 • Het bestuur heeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor het besluit tot (onder andere) het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van tienduizend gulden (lees: EUR 4500) te boven gaan.
 • De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen.
 • Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 Meer

 

Vandaag vrijdag 2 December en zaterdag ochtend 3 December ontvangen de klanten van Coop Dekker een koffiepas om te gebruiken op zaterdagmiddag bij de derby SCW1 - Hoofddorp1!

 Meer

Walking Football

 

Walking Football is een nieuwe vorm van voetbal geïntroduceerd door de KNVB speciaal voor ouderen met als doel meer in beweging komen. Het is een vriendelijke manier van voetbal waar het oplopen van blessures nihil is.

Ook bij SCW willen wij Walking Football gaan introduceren, maar voor we dit gaan doen willen we eerst animo peilen onder onze leden en oud leden. 


 

 Meer

Pagina 1 van 5  > >>


© 2016. All rights reserved
 • video
 • video
 • video
 • video
 • video
Afriflora Re